Czym są roboty ziemne

Maj 5, 2019 | Aktualności

Roboty ziemne

Roboty ziemię są podstawą każdej inwestycji budowlanej, niezależnie od tego, czy budujemy dom, czy drogę, czy chcemy poprawić wygląd ogrodu. To nic innego jak przygotowanie gruntu pod budowę. Są pierwszym, niezwykle ważnym etapem budowy.

 

Zakres robót ziemnych

Warto zacząć od tego, że pod pojęciem robót ziemnych kryje się bardzo wiele. Są to między innymi działania takie jak:
- przygotowanie terenu pod inwestycję, czyli wydobycie gruntu i usunięcie go z placu budowy, a także zagęszczenie podłoża (działanie potrzebne przy budowie dróg, parkingów, ścieżek, podjazdów itp.);

  • kształtowanie terenu, czyli wykonanie wykopów pod fundamenty oraz różnego rodzaju instalacje, wyrównanie terenu, czy modyfikowanie go np. pod wymarzony ogród;
  • wykonanie wszelkiego rodzaju nasypów, czyli działanie powyżej powierzchni ziemi;
  • oczyszczenie powierzchni ze zbędnych gruntów naturalnych, takich jak humus;
  • wykopy.

 

Mokra robota

W zakresie robót ziemnych wykonywane są również melioracje terenów, czyli zabiegi mające na celu stałe polepszenie stanu gleby.
Melioracje można podzielić na trzy grupy, jedną z nich są melioracje wodne, czyli działania takie jak wykonanie ujęć wód opadowych i powierzchniowych, sztucznych zbiorników wodnych (np. zbiorników retencyjnych, zbiorników przeciwpożarowych stawów czy oczek wodnych), rowów czy ciągów drenarskich.
Pozostałe dwie grupy to melioracje agrotechniczne (agromelioracje) oraz melioracje fitotechniczne (fitomelioracje).

 

Usługi dodatkowe

Niektóre firmy, tak jak na przykład firma Gołdex-Agro, w ramach wykonywania robót ziemnych podejmują się również podłączenia różnego rodzaju instalacji, takich jak sieci wodociągowe czy kanalizacyjne.